Morgendienst 2023-05-07 09:30

welkom
zingen Psalm 100: 1-4
stil persoonlijk gebed
votum en groet
zingen Opwekking 713
lezing van de Wet
zingen Liedboek 463: 1-2
gebed
kindermoment
zingen Opwekking 767
lezing: Johannes 21: 1-14 / Lucas 5: 1-11 (NBV21)
zingen Psalm 66: 1, 3, 5
verkondiging: ‘Van ongeschikt naar geschikt’
zingen Opwekking 598
dankgebed en voorbeden
collecten
zegengebed over de gaven
zingen Liedboek 481: 1, 3
zegenbede
zingen Liedboek 456: 3