Morgendienst 2023-04-30 09:30

Welkom
Zingen Psalm 107: 1, 19, 20
Stil persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen Opwekking 382
Lezing van de Wet
Zingen Psalm 81: 4, 5, 7, 9
Gebed
Kindermoment
Zingen Kinderlied Ev. liedbundel 448
Schriftlezing: Psalm 124
Zingen Psalm 124 DNP
Verkondiging
Zingen Psalm 46: 1, 3
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Zegenbede door een diaken of ouderling
Zingen Liedboek 411: 6
Zegen