Morgendienst 2023-03-19 09:30

zingen: Sela: Via Dolorosa
stilte
votum en groet
zingen: Liedboek 173: 1-3
lezing van de Wet
zingen: Psalm 1: 1, 2 (DNP)
gebed
kindermoment
kinderlied: Opwekking Kids 139
Schriftlezing: Johannes 16: 16-28 (NBV 21)
zingen: Liedboek 182: 1, 6
Tekst: Johannes 16: 20-22 (NBV 21)
Verkondiging: ‘Eerst verdriet, dan vreugde’
zingen: Opwekking 580
dankgebed en voorbeden
collecten
zingen: Psalm 89: 7, 8
zegen