Morgendienst 2023-03-12 09:30

welkom
zingen: Liedboek 461: 1, 5-7
stilte, votum en groet
zingen: Sela: Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten
Gods geboden
Zingen: Liedboek 182: 1, 4
gebed
kindermoment
kinderlied
Bijbellezing: Markus 14: 32-52 (NBV21)
Zingen: Psalm 42: 1, 3 (ob)
preek: Jezus alleen
zingen: Psalm 116: 1-3
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Opwekking 733
zegen