Morgendienst 2023-03-05 09:30

welkom
zingen: Psalm 122: 1
stilte
votum en groet
zingen: Psalm 116: 1 en 8
lezing van de Wet
zingen: Psalm 86: 4
gebed
kindermoment
kinderlied: Opwekking Kids 153
lezing: Lukas 10: 38-42 (HSV)
zingen:
verkondiging: Jezus op visite
1. Een vliegende Martha
2. De vastende Maria
3. Wat voorrang heeft
zingen: Opwekking 462
dankgebed en voorbeden
collecten
zingen: Joh. de Heer 258: 1 en 2
zegen