Morgendienst (HA) 2023-02-26 09:30

welkom
zingen Psalm 103: 1, 2 (ob)
stilte, votum en groet
zingen Opwekking 400
gebed
kindermoment
kinderlied
Bijbellezing: Markus 8: 1-21 (NBV21)
Zingen: NLB 534: 1-3
preek: Brodeloos
zingen: Psalm 23: 1, 3
inleiding op de avondmaalsviering
gebed
zingen Liedboek 358: 2-4
viering
lofprijzing
zingen Psalm 63: 2
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Opwekking 226
zegen