Morgendienst 2023-02-19 09:30

welkom
zingen: Psalm 89: 3, 4
stilte, votum en groet
zingen Opwekking 430
gebod
zingen: Liedboek 326: 3, 5
gebed
kindermoment
kinderlied
Bijbellezing: Markus 3: 20-21, 31-35 en Markus 6: 1-6 (NBV21)
zingen Psalm 69: 3
preek: Verbazingwekkend ongeloof
zingen: Liedboek 160: 1, 2
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Sela: “Ik zal er zijn”
zegen