Morgendienst 2022-09-18 09:30

Welkom
zingen: Opwekking 715
stilte, votum en groet
zingen: Psalm 75: 1, 2, 4
Gods gebod
zingen: Opwekking 689
gebed
kindermoment
kinderlied
Bijbellezing: Ester 7:1 – 8:2 (NBV21)
zingen: Liedboek 482: 4, 6-8
preek: Kruis en troon
zingen: Liedboek 177: 2-4, 7
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Psalm 121: 3, 4
zegen