Morgendienst 2022-09-11 09:30

zingen: ‘Vandaag is een nieuwe dag’
welkom
zingen: Psalm 33: 5, 7
stil gebed, votum en groet
zingen: Opwekking Kids 153 10
geboden
zingen: Opwekking Kids 97
gebed
korte sketch
zingen: Opwekking Kids 170
lezing: Genesis 11: 1-9 (Bijbel in Gewone Taal)
zingen: Psalm 2: 1 en 2
zingen: ‘God in de hemel lacht’
preek
zingen: Opwekking Kids 150
dankgebed
collecte
zegengebed over de gaven
zingen: ‘En toch’
zegen:
zingen: ‘Ik wens jou’