Morgendienst 2022-09-04 09:30

mededeling van overlijden
moment stilte
zingen: Psalm 103: 8, 9 (ob)
overige mededelingen
votum en groet
zingen ELB 241: 1, 2
Gods gebod
zingen Psalm 19: 3, 5
gebed
kindermoment
kinderlied
Bijbellezing: Ester 5 en 6 (HSV)
zingen Opwekking 124: 1, 2
preek: Mordechai verhoogd, Haman begint te vallen
zingen: Psalm 97: 4, 5, 6
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Liedboek 427: 1, 5, 8
zegen