Morgendienst 2022-08-28 09:30

welkom
zingen: Zingende gezegend 299
stilte
votum en groet
zingen: Liedboek 460: 1,2
lezing van de Wet
zingen: Liedboek 19: 1,3
gebed
kindermoment
kinderlied: Hemelhoog 371
Schriftlezing: Exodus 34: 4-10
zingen: Evangelische liedbundel 233: 5
Schriftlezing: 1 Korinthe 13: 4-7
zingen: Weerklank 66: 3, 4
verkondiging
zingen: Liedboek 252: 1,2
dankgebed en voorbeden
collecten
zingen: de nieuwe Psalmberijming 145: 3
zegen