Morgendienst 2022-07-31 09:30

welkom
zingen: Psalm 103: 1, 5
stilte
votum en groet
zingen: Psalm 116: 1-3 (ob)
betekenis van de doop
doopgebed
vragen aan de ouders
zingen: Sela: Zegen voor de kinderen
doop van Jelle Harmen Henri
zingen: Psalm 105: 5 (ob)
gebed
kindermoment
kinderlied: ELB 452: 1, 2
lezing: Ester 4 (HSV)
zingen: Opwekking 687
verkondiging: De juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats
zingen: SB 26: 1-3
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Liedboek 44: 1-3
zegen