Morgendienst 2021-09-26 09:30

welkom
zingen: Liedboek 44: 1, 2
stilte, votum en groet
zingen: “Er is een God die hoort”
gebed
kindermoment
kinderlied
Bijbellezing: Psalm 124 (HSV)
zingen: Psalm 124: 1-3
preek: Als niet de HERE…
zingen: Opwekking 770
onderwijs
gebed
zingen: SB 20: 1, 3
brood en beker
viering (lopend)
lofprijzing en dankgebed
collecten
zingen: Psalm 146: 3, 4 (ob)
zegen