Morgendienst 2018-12-30 09:30

welkom
zingen: Johannes de Heer 33
stilte , votum en groet
zingen: Psalm 95: 1 en 4 (ob)
verootmoediging
zingen: Psalm 116: 2
genadeverkondiging
zingen: Psalm 116: 3
lezing van de Wet
zingen: Psalm 116: 8
gebed
kindermoment
zingen: ELB 425
Bijbellezing: Hebreeën 12:12-29 HSV
zingen: Psalm 97: 2 en 6
verkondiging: Hebreeën 12: 18, 22a en 24a “Genaderd tot Jezus”
zingen: Liedboek 446: 1-4
dankgebed
collecten
zingen: Liedboek 459: 1-2, 5-6
zegen