Morgendienst 2018-12-25 09:30

welkom
zingen: Psalm 105: 1-2, 5 (ob)
stilte, votum en groet
samenzang: “De nacht is vergevorderd”
koorzang: “Immanuël” en “Nu zijt wellekome”
gebed
kindermoment en kinderlied
Bijbellezing: Lukas 2: 1-20 (HSV)
zingen: Liedboek 135: 1-3
Bijbellezing Colossenzen 1: 15-20 (HSV)
koorzang: ‘In de stille kerstnacht” en “Kerstfeesttijd”
Preek: Eer aan God in de hoge en vrede op de aarde
samenzang: Liedboek 134: 1-3
koorzang: “Christ was born” en “Mary’s boychild”
Dankgebed en voorbeden
collecten
koor- en samenzang: “Ere zij God”
zegen