Middagdienst 2023-11-12 17:00

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Zingen Psalm 89: 7-8 (ob)
Gebed
Zingen Opwekking 481
kinderen naar kindercatechisatie
Bijbellezing: Daniël 2: 20-21 en 37-45; Romeinen 13: 1-8 (NBV21)
zingen Opwekking 569
Preek: God en de politiek
Zingen: Liedboek 281: 1-4
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen Opwekking 723
Geloofsbelijdenis
zingen ELB 175
zegen