Middagdienst 2023-10-22 17:00 (HA)

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 5: 1, 2, 6
Gebed
Bijbellezing: 1 Koningen 19: 1-8 (NBV21)
zingen Psalm 43: 3-5
Preek: Elia, een mens als wij
Zingen: Psalm 145: 4-5
Inleiding op de avondmaalsviering
Gebed
Zingen Liedboek 358: 2, 4-5
Viering
Zingen: VL 100
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen LLvO2 lied 37: 1 (a), 3 (a), 4 (m), 5 (v), 7 (a)
zegen