Middagdienst 2023-05-21 17:00

welkom
Zingen: Opwekking 688
stil gebed
votum en groet
Zingen: Opwekking 665
gebed
gewone Catechismus: vraag 94, 95
lezing: Efeziërs 3 (NBV21)
Zingen: Liedboek 95: 1-3
verkondiging: Samen eten verbindt zingen:
Zingen: Psalm 100: 1-4 (ob)
dankgebed
collecten
zegengebed over de gaven
Zingen: geloofsbelijdenis: “Heer U bent
mijn leven”
zegen