Middagdienst 2023-05-14 17:00

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 1: 1-3
Gebed
Gewone Catechismus vraag 93
Bijbellezing: Mattheüs 25: 31–46 (NBV21)
Zingen: Psalm 36: 2-3
Preek
Zingen: Liedboek 279: 1, 4, 5
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Liedboek 444: 1-2
geloofsbelijdenis
zingen: Liedboek 444: 3
zegen