Middagdienst 2023-05-07 17:00

welkom
zingen Psalm 145: 1, 2
stil gebed
votum en groet
zingen Psalm 66: 1, 2
gebed
zingen Liedboek 479: 1, 4
lezing: Galaten 6: 1-18 (NBV21)
zingen Liedboek 182: 1, 6
verkondiging: ‘Roemen in het kruis’
zingen Liedboek 192: 1, 2, 5, 6
dankgebed
collecte
zegenbede
zingen Psalm 146: 1, 3
geloofsbelijdenis
gezang 44: 1, 2, 3
zegen