Middagdienst 2023-04-23 17:00

welkom
stilte, votum en groet
zingen: Opwekking 727
gebed
zingen: Opwekking 277
kinderen naar catechese
gewone Catechismus vraag 91, 92
Bijbellezing: Lukas 16: 19-31,
1 Johannes 3: 14-17 (NBV21)
zingen: Psalm 112: 1, 3
preek: Een duurzaam leven
zingen: Psalm 23: 1, 3
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Liedboek 290: 1-3, 6
geloofsbelijdenis
zingen: Opwekking 770
zegen