Middagdienst 2023-03-19 17:00

Welkom
zingen: Opwekking 125
stil gebed
votum en groet
zingen: Liedboek 446: 1-3, 6
gebed
zingen: Evang. Liedb. 262
lezing: Johannes 3: 1-21 (NBV 21)
zingen: Psalm 25: 2,6 (DNP)
verkondiging: Johannes 3: 3-7 (NBV 21)
zingen: Liedboek 445: 1-3.
dankgebed
collecten
Zegenbede
zingen: Psalm 86: 4
geloofsbelijdenis
Zingen: Liedboek 442: 1-4
Zegen