Middagdienst 2023-03-12 17:00

Welkom
Stil gebed,
votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1, 2
Gebed
Zingen: Opwekking 268
kinderen gaan naar kindercatechese
Bijbellezing: Johannes 13: 1-15 (HSV)
zingen: Nieuw Liedboek 569: 1-4
Preek
Zingen: Opwekking 705
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen Psalm 16: 1, 3
geloofsbelijdenis
zingen Psalm 16: 4
zegen