Middagdienst 2023-03-05 17:00

Welkom
zingen: Liedboek 177: 1, 2 en 7
stil gebed
votum en groet
zingen: Psalm 103: 1 en 2
gebed
zingen: Psalm 25: 2
lezing: Johannes 12: 1-11 (HSV)
zingen: Liedboek 252: 1 en 2
verkondiging: De zalving in Bethanië
1. Daad van liefde van Maria
2. Daad van geloof van Maria
3. Daad van liefde van Jezus
zingen: Psalm 133: 2 en 3
dankgebed
collecten
zingen: Psalm 118: 5
geloofsbelijdenis
zingen: Liedboek 182: 1 en 3
zegen