Middagdienst 2023-02-26 17:00

Welkom
Stil gebed, votum en groet
zingen Sela: “Zie hoe Jezus lijdt voor mij”
Gebed
Bijbellezing: Markus 8: 22-38 (NBV21)
zingen Psalm 119: 7
Preek: In alle openheid
Zingen: Opwekking 687
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen Psalm 81: 4, 9, 11
geloofsbelijdenis
zingen Sela: “Avondlied”
zegen