Middagdienst 2023-02-19 17:00

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Psalm 141: 1-3
Gebed
Gewone Catechismus vraag 89
Bijbellezing: Filippenzen 4: 2–9 (HSV)
Zingen SB 23: 1, 3, 4
Preek: Conflict in de kerk
Zingen: Liedboek 481: 1, 3, 4
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Psalm 84: 3, 6 (ob)
geloofsbelijdenis
zingen: Liedboek 463: 1, 4, 5
zegen