Middagdienst 2023-02-05 17:00

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 98: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Liedboek 94: 1-4
Gebed
Schriftlezing: Jozua 2 (NBV21)
Zingen: Opwekking 124
Preek over Jozua 2: 9-13
Zingen: Psalm 75: 1, 2 en 4
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zegenbede door diaken of ouderling
Zingen: Liedboek 399: 3, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 575
Zegen