Middagdienst 2022-09-25 17:00

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Opwekking 462
Gebed
zingen Opwekking 244
kindercatechese
Gewone Catechismus vraag 74
Bijbellezing: Lukas 16: 10-15 en 19-31 (NBV21)
zingen Psalm 72: 1, 4
Preek: Rijk en arm
Zingen: Sela: “Jezus’ liefde voor mij”
dankgebed
inzameling van de gaven
zegengebed over de gaven
zingen: Psalm 112: 3, 4
Geloofsbelijdenis
zingen: Liedboek 281: 1-4
Zegen