Middagdienst 2022-06-19 17:00

Zingen: Opwekking 176
Stilgebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 640
Gebed
Zingen: Psalm 3:1 (DNP)
Schriftlezing: 1 Samuel 21:11-16, Psalm 56: 1-14 (NBV21)
Zingen: Psalm 56: 1,4 (DNP)
Verkondiging: Psalm 56:4-5 (HSV)
Zingen: Opwekking 756
Dankgebed en Voorbeden
Collecten
Zegengebed door een diaken
Zingen: Liedboek 470:1, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Sela: Mijn toevlucht
Zegen