Middagdienst 2021-10-17 17:00

Welkom
Zingen: Psalm 95: 1, 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 18: 9, 15
Gebed
Zingen: Psalm 33: 8
kinderen naar kindercatechese
Schriftlezing (NBV)
– Hebreeën 11: 7, 8, 17-19, 24-27; 39, 40
– Hebreeën 12: 1-3
Zingen: Liedboek 442: 1, 2, 4
Preek
Zingen: Opwekking 687: 1-4
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 90:1
geloofsbelijdenis
Zingen: Schriftberijming 26: 1, 4, 5