Middagdienst 2018-12-23 17:00

welkom
zingen: Liedboek 138: 1 en 3
stilte, votum en groet
zingen: Liedboek 122 / 26 / 132
gebed
zingen: Liedboek 124 / 145
Bijbellezing: Mattheus 1: 18-25
zingen: Opwekking 533
Bijbellezing: Lucas 2:1-7
zingen: Liedboek 143 / 135 / 139
Bijbellezing: Mattheus 2:9-12
zingen: NLB 503: 1,2 en 4
verkondiging
zingen: Opwekking 527
dankgebed en voorbeden
collecten
zingen: Opwekking 525
zegen