Dankdagdienst 2023-11-01 19:30

Welkom
Zingen: Psalm 95: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: ELB 170
Gebed om de Heilige Geest
Bijbellezing: Psalm 4 (NBV)
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 4
Verkondiging
Zingen: Liedboek 466
Dankgebed 1: voor Gods liefde en trouw voor ons
Zingen: Psalm 136: 1
Dankgebed 2: voor voedsel, materieel welzijn en
arbeid in de samenleving
Zingen: Psalm 136: 12
Dankgebed 3: voor het werk in de kerk
Zingen: Psalm 136: 13
Collecte en gebed over de gaven
Zingen: Nieuwe Liedboek 263
Zegen