Biddagdienst 2023-03-08 19:30

Welkom
mededelingen
Zingen: Psalm 123: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Liedboek 95
Gebed om de Heilige Geest
Dienst van het Woord
Lezing: Spreuken 30: 7-9 en Mattheüs 6: 11
Zingen: Liedboek 48: 5
Overdenking: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’
Zingen: Liedboek 351
Dienst van de gebeden
Inleiding op de gebeden
Gebed 1: gebed om voedsel en voor de arbeid op het land
Zingen: ELB 179b
Gebed 2: gebed voor het werk in de samenleving
Vervolg liturgie Biddagdienst
Zingen: ELB 179b
Gebed 3: gebed voor het werk in de kerk
Zingen: ELB 179b
Stilte voor persoonlijke gebeden
Gezamenlijk hardop bidden van het ‘Onze Vader’
Dienst van de gaven, wegzending en zegen
Collecte
Zingen: Liedboek 316: 1, 4, 5 en 6
Zegen