Avonddienst 2023-08-20 19:00

Welkom
Voorzang (staande): Opwekking 520
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen: Psalm 108: 1, 2 (OB)
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 62 en Psalm 131 (HSV)
Zingen: Psalm 61: 1-3
Tekstafkondiging: Psalm 131
Zingen: Psalm 131: 1-3 (DNP)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven (online en fysiek) –
dankgebed diaken
Zingen: Liedboek 444: 1-3
Geloofsbelijdenis (staande)
Slotlied (staande): Nieuw Liedboek 425
Zegen (staande)