Avonddienst 2023-08-13 19:00

welkom
zingen: Liedboek 75: 1, 14, 15
stil gebed
votum en groet
zingen: Psalm 62: 4, 5
gebed
zingen: Liedboek 328: 1-3
lezing: Hebreeën 11: 8–10 en 13–16
Mattheüs 25: 35–36
verkondiging: ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’
zingen: Liedboek 21: 1, 6, 7
dankgebed
collecten
Zegenbede door diaken of ouderling
zingen: Opwekking 377: 1
geloofsbelijdenis
zingen: Opwekking 377: 2-4
zegen