Middagdienst 2023-04-02 17:00

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 84: 1, 3 (OB) Stil gebed, votum en groet Zingen: Liedboek 326:1, 5 Gebed Lezing: Spreuken 24:13-18, Romeinen 6:1-8 Zingen: Liedboek 87: 2, 5 Tekst: Spreuken 24:16 Verkondiging: “Veerkracht” Zingen: Psalm 62: 1, 5 Inzameling van gaven Zegengebed over de gaven Zingen: Opwekking 627 Dankgebed Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 37: 6, […]

Continue reading