Middagdienst 2022-07-03 17:00

Welkom zingen: schriftberijming 1: 1, 2 stil gebed, votum en groet zingen: Opwekking 148 gebed gewone Catechismus vraag 71 Bijbellezing: Psalm 78: 1–33 (NBV21) zingen: Psalm 78: 1, 2 preek: Traditie zingen: Opwekking 768 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Opwekking 756 Geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 167 zegen

Continue reading