Middagdienst 2022-06-19 17:00

Zingen: Opwekking 176 Stilgebed Votum en groet Zingen: Opwekking 640 Gebed Zingen: Psalm 3:1 (DNP) Schriftlezing: 1 Samuel 21:11-16, Psalm 56: 1-14 (NBV21) Zingen: Psalm 56: 1,4 (DNP) Verkondiging: Psalm 56:4-5 (HSV) Zingen: Opwekking 756 Dankgebed en Voorbeden Collecten Zegengebed door een diaken Zingen: Liedboek 470:1, 3, 4 Geloofsbelijdenis Zingen: Sela: Mijn toevlucht Zegen

Continue reading