Morgendienst 2023-02-05 09:30

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 122: 1, 3 Stil gebed Votum en groet Zingen: Opwekking 765 Gebed Leefregels Zingen: Psalm 19: 3, 5 Kindermoment Zingen: Kinderlied Schriftlezing: Psalm 42 en 43 NBV21 Zingen: Opwekking 281 Preek over Psalm 42: 2-3 Zingen: Opwekking 520 Dankgebed en voorbede Collecte Zegenbede door diaken of ouderling Zingen: Liedboek 255: […]

Continue reading