Morgendienst 2023-04-23 09:30

welkom zingen: Psalm 68: 10 (ob) stilte, votum en groet koorzang: Domine salvum fac koor- en samenzang: Liedboek 415: 1(k), 2, 3 (s) Gods geboden Samenzang: Psalm 19: 3 gebed kindermoment kinderlied: ELB 218:1 Bijbellezing: Psalm 129 (HSV) koorzang Opwekking 407 koor- en samenzang: Liedboek 416: 1(k), 2 (s) preek: Veerkracht koor- en samenzang: Psalm […]

Continue reading