Morgendienst 2023-04-30 09:30

Welkom Zingen Psalm 107: 1, 19, 20 Stil persoonlijk gebed Votum en groet Zingen Opwekking 382 Lezing van de Wet Zingen Psalm 81: 4, 5, 7, 9 Gebed Kindermoment Zingen Kinderlied Ev. liedbundel 448 Schriftlezing: Psalm 124 Zingen Psalm 124 DNP Verkondiging Zingen Psalm 46: 1, 3 Dankgebed en voorbeden Collecten Zegenbede door een diaken […]

Continue reading