Middagdienst 2022-09-11 17:00

welkom zingen: Opwekking 430 stil gebed, votum en groet zingen: Opwekking 764 gebed zingen: Opwekking 798 lezing: Prediker 3: 1-15 (NBV21) zingen: Opwekking 589 preek zingen: Opwekking 697 gebed collecte zegengebed over de gaven geloofsbelijdenis zingen: Opwekking 845 zegen zingen: Opwekking 711

Continue reading