Middagdienst 2022-09-04 17:00

Zingen: Opwekking 44 Stil gebed votum en groet Zingen: Psalm 66:1,6,7 gebed Schriftlezingen: Exodus 30: 1-8 en Openbaring 8: 1-5 (NBV) Zingen: Psalm 141: 1, 2 preek n.a.v. Openbaring 8: 1-5 Zingen: Liedboek 314: 1, 4 gebed collecte zegengebed over de gaven Zingen: Liedboek 476: 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 149: 3, 5 Zegen.

Continue reading