Nieuwjaarsdienst 2019-01-01 10:30

Welkom Votum en groet Zingen: Psalm 96: 1, 3 Gebed Bijbellezing: Openbaring 21: 1-8 (HSV) Zingen: Schriftberijming 37: 1, 4-5 Preek: Alles nieuw Zingen: Geref. Kerkboek 75: 1-6 Dankgebed Collecte Zingen: Psalm 23: 1-3 Zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-12-30 17:00

welkom zingen: Psalm 149: 1 en 5 stilte votum en groet zingen: Psalm 98: 1 en 4 gebed zingen: Psalm 130: 4 kindercatechese Bijbellezing: Openbaring 21: 1–8 zingen: Opwekking 71 verkondiging: zingen: SB 37: 1, 3-5 dankgebed en voorbeden collecten zingen: SB 33: 1-3 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 288 : 1, 4 en 8 zegen

Continue reading