Middagdienst 2023-05-14 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet Zingen: Psalm 1: 1-3 Gebed Gewone Catechismus vraag 93 Bijbellezing: Mattheüs 25: 31–46 (NBV21) Zingen: Psalm 36: 2-3 Preek Zingen: Liedboek 279: 1, 4, 5 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek 444: 1-2 geloofsbelijdenis zingen: Liedboek 444: 3 zegen

Continue reading