Middagdienst 2018-12-09 17:00

welkom zingen: Liedboek 477: 1, 2 stilte, votum en groet zingen: Opwekking 768 gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 1-10 (NBV) zingen: Liedboek 38: 3, 5 preek: Gods (ver)dragen zingen: Psalm 68: 7 dankgebed en voorbeden collecten zingen Opwekking 714 Geloofsbelijdenis zingen Psalm 33: 7, 8 zegen

Continue reading

Middagdienst 2018-12-02 17:00

welkom zingen: Psalm 119: 1, 4 stilte votum en groet zingen: Opwekking 797 gebed Bijbellezing: Mattheüs 19: 1-10 zingen: Liedboek 38: 1, 3 Verkondiging: Trouw blijven zingen: Psalm 111: 5, 6 dankgebed en voorbeden collecten zingen: Opwekking 705 geloofsbelijdenis zingen: Psalm 146: 3, 4 (ob) zegen

Continue reading