Morgendienst 2018-10-21 09:30

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 150: 1-2 Stilte, votum en groet Zingen: Psalm 25: 2, 6 Onderwijs over de doop Doopgebed Zingen: Dooplied “In het water van de doop” Stellen van de vragen Zingen “Zegen voor de kinderen” Doopbediening Zingen: Psalm 105: 5 (ob, staande) overhandigen van de kinderbijbel gebed kindermoment met kinderlied Bijbellezing: Markus […]

Continue reading