Middagdienst 2023-02-26 17:00

Welkom Stil gebed, votum en groet zingen Sela: “Zie hoe Jezus lijdt voor mij” Gebed Bijbellezing: Markus 8: 22-38 (NBV21) zingen Psalm 119: 7 Preek: In alle openheid Zingen: Opwekking 687 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen Psalm 81: 4, 9, 11 geloofsbelijdenis zingen Sela: “Avondlied” zegen

Continue reading