Morgendienst (HA) 2023-02-26 09:30

welkom zingen Psalm 103: 1, 2 (ob) stilte, votum en groet zingen Opwekking 400 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 8: 1-21 (NBV21) Zingen: NLB 534: 1-3 preek: Brodeloos zingen: Psalm 23: 1, 3 inleiding op de avondmaalsviering gebed zingen Liedboek 358: 2-4 viering lofprijzing zingen Psalm 63: 2 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over […]

Continue reading