Morgendienst 2023-02-12 09:30

welkom zingen: Psalm 46: 1, 2 stilte, votum en groet zingen: ELB 187: -3 gebod zingen: Opwekking 481 gebed kindermoment kinderlied Bijbellezing: Markus 6: 45–52 (NBV21) zingen: Liedboek 309: 1-6 preek: Jezus bidt met open ogen zingen: Psalm 93: 1, 3, 4 dankgebed inzameling van de gaven zegengebed over de gaven zingen: Liedboek 285: 2, […]

Continue reading